top of page

Kinas forurensing minsker.


Forurensingen i kina har gått voldsomt ned etter det nye Coronaviruset.

Co2 utslippene har gått ned med minst 100 millioner tonn. Korona viruset kutter kinas forurensing med 1/4 . På to uker har kinas utslipp minsket med mer en dobbelt så mye som norge slipper ut pr år.

Nedgangen i utslipp i løpet av den totale perioden da coronaviruset har lammet industrien i Kina skal være på hele 25 prosent. Det tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor.

Produksjonen ved oljeraffinerier i Shandong-provinsen har ikke vært lavere siden 2015. Også produksjonen ved kinesiske kullkraftverk er uvanlig lav. Alt i alt har industriell aktivitet i landet gått ned med 40 prosent.


No tags yet.
bottom of page