top of page

Mulla Krekars klage.

Mulla kreka klager på Erna Solberg.

Mulla Krekar klager på at Erna solberg er “inhabil”. Mulla Krekar har sendt inn en klage på vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet om å utlevere ham til Italia. I klagen til departementet, sendt av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars, hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Det dreier seg om en inhabilitetsinnsigelse klage mot statsminister Erna Solberg. Erna Solberg ble fornærmet i den straffesaken mot Krekar. Krekar ble dømt i 2012 for å ha truet Erna Solberg. Han ble dømt for trusler rettet mot henne.

I 2012 ble Erna fornærmet i denne saken mot Krekar. Krekar ble dømt for trusler mot henne. Erna solberg mener at han er en “trussel for Norge”


No tags yet.
bottom of page