Mulla Krekars klage.

Mulla kreka klager på Erna Solberg.

Mulla Krekar klager på at Erna solberg er “inhabil”. Mulla Krekar har sendt inn en klage på vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet om å utlevere ham til Italia. I klagen til departementet, sendt av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars, hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Det dreier seg om en inhabilitetsinnsigelse klage mot statsminister Erna Solberg. Erna Solberg ble fornærmet i den straffesaken mot Krekar. Krekar ble dømt i 2012 for å ha truet Erna Solberg. Han ble dømt for trusler rettet mot henne.

I 2012 ble Erna fornærmet i denne saken mot Krekar. Krekar ble dømt for trusler mot henne. Erna solberg mener at han er en “trussel for Norge”


No tags yet.