top of page

Intervju med 10.klassingene


Intervju 10.klassingene

Hva synes du om endringene rektor har gjort?

-Maria 10C «Jeg merker virkelig en forskjell, men jeg vet ikke helt om jeg kan si at det er positivt eller negativt. Jeg må bruke litt mer tid til å sette meg inn i det»

-Lisa 10C «Jeg liker timeplanen noen ganger. Jeg liker timeoppsettet, jeg liker at vi bare har 60 minutter, og 15 minutter friminutt»

-Arne 10D «Timeplanen har fått store forbedringer, for nå som vi bare har 1 times timer, slipper vi å ha veldig lange eller veldig kort timer. Samme med friminutt. Men det eneste negative jeg har å si om det er at gymtimene for nå er jo de kortere, og det er et problem for da kan man ikke få utnytte det fulle potensialet til timene.»

-Live 10D «Jeg liker ikke ukeplanen, og at vi har samme friminutt som alle andre. Jeg synes det går greit at alle har de samme leksene, men jeg liker ikke at vi ikke vet hvilke dag det er til.»

-Nikolai 10C «Jeg synes det er helt greit, men ikke mer enn det. Jeg liker ikke at alle har samme lekser, og at alle har friminutt samtidig»

-Arne 10D «Jeg synes at det er fint at alle kan dele friminutt, for da kan alle henge sammen og det blir et mye bedre skolesamfunn. Men, det gjør at skoleplassen blir full av folk, gangene blir full av folk og benkene blir full av folk. Det hadde vært best hvis hvert trinn hadde friminutt samtidig.»

Hvordan er det å være eldst på skolen?

-Edvard 10B«Det er veldig gøy, jeg føler på en måte at jeg bestemmer. Det er veldig annerledes, jeg føler meg stor og kul»

-Live 10D «Det er litt annerledes, men det er gøyere enn å gå i åttende og niende»

Gruer du deg til eksamen?

-Benjamin 10C «Ja, men jeg tenker ikke så mye på det, men hvis jeg kommer opp i spansk slutter jeg på Storetveit»

-Varg 10C «Ja, jeg prøver å ikke tenke på det, men jeg gruer meg jo litt da»


No tags yet.
bottom of page