top of page

Livreddende naturgass

EU-parlamentet vedtok onsdag med stort flertall å frede 55 infrastrukturprosjekter for gass, som jo er en fossil energikilde, på EU-kommisjonens liste over prioriterte grensekryssende infrastruktur for energi.

Prosjekter underlagt EUs Trans-European Network-Energy-bestemmelser vedtatt i 2013 får lettere saksbehandling og kan søke om EU-støtte til finansieringen.


No tags yet.
bottom of page