top of page

Er primærvalget i USA egentlig rettferdig?

USA er nå i gang med valget for å velge hvem som stiller som presidentkandidat i de to partiene USA har, Republikanerne og Demokratene. Men er egentlig primære valgsystemet i USA rettferdig? Og burde de utføre valget på en annen måte?

Primærvalget er en innledende valgrunde, med hensikt om å velge hvem som skal stille som kandidat for partiet under presidentvalget. Hver enkelt stat stemmer for seg selv, og det konkurreres da mellom ulike kandidater som ønsker å representere sitt parti. Under valget velger du en side, enten republikansk eller demokratisk, og ut i fra det har du mulighet til å stemme på en kandidat som du ønsker skal bli lederen til ditt parti.

I USA blir primærvalget arrangerer hver stat sin egen stemme dag, men det som er interessant er at alle statene ikke stemmer på samme dag. Dette gjør at den første staten som stemmer, Iowa, blir ekstra spesiell, fordi det er den staten hvor resultatet kommer først. Det vil si at alle de andre som skal stemme i andre stater, da kan se hvordan det går med hver enkelt kandidat. Dette kan påvirke valget de tar, fordi de kan se hvordan hver enkelt kandidat ligger ann.

Jeg mener at de burde arrangert valget på en helt annen måte, ved å arrangere valget på samme dag. Dette vil gjøre at færre vil bli påvirket av hva andre stater stemmer, og resultatet kan da bli veldig annerledes. I Norge er alle valgene vi har på samme dag, slik at ingen skal bli påvirket av andre resultater.

I USA vinner du antall kandidater som representerer en person, det vil si at hver stat har et visst antall valgmenn som de deler ut, basert på antall innbyggere i staten. Stater som Florida og Texas blir da ekstra mye verdt fordi de har flest valgmenn. Og selv om du vinner med sterk margin i en stat, vil ikke det hjelpe deg. F.eks hadde

Clinton (Donald Trump sin motkandidat under presidentvalget i 2016) som totalt i hele USA hadde flest stemmer, men Trump vant i de “riktige” statene, med flest valgmenn.

I mitt hode sier det seg selv, at dette er en urettferdig måte å drive et valg, det viktigste med demokrati er at det er folket som bestemmer, og at det partiet med flest stemmer vinner.

I USA velger også staten hver sin måte å drive primærvalget, de kan velge mellom lukkede, halv lukket, åpent, delvis åpent primærvalg eller “Causcus”. Causcus er en spesiell valgmetode, sammenlignet med hvordan resten av verden velger å styre et valg. Måten et causcus valg blir utført er at en forsamling av medlemmer i partiet diskutere, og blir enige om hvem som er beste egnet som leder, med tanke på dies stat. Denne metoden kan gjør at noen ikke blir hørt, og det er mange som da ikke får sagt sin mening.

USA er kjent for å ha eldre ledere og nå ser det ut som om Bernie Sanders ligger godt ann til å bli presidentkandidat for demokratene. Dette vil bety at under presidentvalget i november 2020 vil det bli mellom Bernie Sanders og Donald Trump.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A6rvalg_i_USA

https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-maling-sanders-leder/72092154


No tags yet.
bottom of page