top of page

Samefolkets dag; en viktig markeringsdag

6. Februar, Samefolkets dag. En markeringsdag for både Finland, Russland, Sverige, og Norge. På denne dagen i 1917 hadde samene nemlig sitt første samelandsmøte i Metodistkirken i Trondheim.

6. Februar er blitt en viktig anerkjennelsedag som symboliserer frihet og selvstendighet blant samene.

6. februar er en nasjonal flaggdag i Norge, og her på storetveit skole heiser vi selvfølgelig også flagget for denne viktige markeringen.

Lihkku Beivviin!


No tags yet.
bottom of page