top of page

Oljefondet krysser 10 billioner kroner!Fra 386 milliarder kroner i 2001, til 3000 milliarder kroner i 2011 og nå på intet mindre enn 10,000 milliarder kroner. For to uker siden nådde det norske oljefondet en topp verdi av 10 000 milliarder kroner. Det norske oljefondet eier nå 1,4 prosent av alle aksjene som finnes i verden.

Oljefondets historie

I 1962 sendte Phillips Petroleum et brev til myndighetene i Norge om tillatelse til leting i nordsjøen. Norges første oljefelt, Ekofisk, oppdages i nordsjøen i 1969. På lille julaften 1969 blir det annonsert at vi har funnet olje, mye olje. Ekofisk er det største oljefeltet noensinne funnet til havs. Siden da er det oljeeventyret i gang. I 1983 foreslo Hermod Skånland at Norge etablerer et fond hvor staten kan spare de temporært store inntektene fra petroleumssektoren og begrense seg til å bruke realavkastningen. Dette forslaget blir godkjent i 1990. I 1997 vedtar stortinget å investere 40% av fondet i aksjer. I 2004 når oljefondet en verdi 1000 milliarder kroner. Finansdepartementet vedtar å øke fondets aksjeandel fra 40 til 60 prosent i 2007. Aksjer i små selskaper blir inkludert i referanseporteføljen. Økningen i aksjeandelen starter umiddelbart. I juni 2009 oppnår fondet en aksjeandel på 60% og fondet har en rekordhøy årlig avkastning på 25,6. I 2010 begynner oljefondet også med eiendomsinvestering. I 2017 utgjør eiendomsinvestering 7% av oljefondets portefølje. I 2019 når oljefondet 10 000 milliarder.

Hvor mye er 10 billioner kr?

Det er så mye penger at hvis vi delte det ut til alle innbyggerne i Norge ville hver eneste en få en sum på 1,9 millioner kroner. Det er også så mye penger at hvis du gjorde det om til hundre kr sedler og satt de opp mot hverandre kunne de rekke opp til månen og tilbake 17 ganger.

Hvordan fikk de så mye penger

Til sammen har regjeringen gitt oljefondet 3.300 milliarder kroner men over halvparten av alle pengene har de fått gjennom investeringer. Etter kronens verdi sank så har oljefondet gått opp 21% verdt i kroner, fra 8,256 milliarder kroner til 10,000 milliarder bare i år. Regjeringen tror nå at de vil stige med 3% i året og dermed passere 12,000 milliarder kroner i 2025.


No tags yet.
bottom of page