top of page

Livsmestringsskuespill


Helt siden jul har sal og scene på 9. trinn jobbet med et livsmestring prosjekt i samarbeid med Høgskolen på vestlandet. Mandag 13.mai fremførte de endelig skuespillet sitt. Ikke bare er prosjektet et skuespill, men sal og scene-gruppen har også vært en del av et viktig forskningsprosjekt om livsmestring. Det handlet om ungdommer og livsmestring. De fortalte om ting ungdommer drømte om, var redd for og hva de er opptatt av. Skuespillet er mye basert på skuespillernes egne tanker, og meninger. De som er en del av prosjektet har også undersøkt og samarbeidet med andre elever på Storetveit skole. Elevene på sal og scene 9. trinn har også lært mye om hvordan man skal presentere noe på scenen. De har fått basiskunnskap om kroppsspråk, stemmeleie og bevegelser.

Vi i redaksjonen er mektig imponert over skuespillet. Det var noe alle kunne relatere til og kjenne seg igjen i. Vi synes det er bra at de har tatt opp mange viktige temaer i skuespillet sitt. Sal og scene har gjort en bra jobb, og vi håper på å bli invitert til flere fremføringer i fremtiden.


No tags yet.
bottom of page