top of page

Konfirmasjon


Etter påskeferien, har det vært mange konfirmasjoner over hele landet, både borgerlig ogkristelig konfirmasjon. Konfirmasjon er en bekreftelse på dåp i følge av den kristelig tro.

Kristelig seremoni

Ordet konfirmasjon kommer fra latin, confirmatio, som betyr «bekreftelse», «stadfestelse» eller «styrkelse». Som kirkelig handling er konfirmasjonen en følge av dåpen. Når handlingen finner sted og innholdet i den, varierer imidlertid mellom de ulike kirkesamfunn. I kirken utføres en konfirmasjon ved en seremoni, hvor hvor av konfirmantene blir bedt for av presten

Borgerlig seremoni

En konfirmasjon sees på som en bekreftelse på at man har blitt voksen, og er en av de største milepælene i ens liv. Man bruker gjerne en hel dag på å feire konfirmanten, med en seremoni, enter kristelig eller borgerlig, og deretter en fest for konfirmanten med venner og familie. Borgerlig konfirmasjon kalles også for Humanistisk konfirmasjon, ettersom det er Human-Etisk Forbund som er arrangør. For at konfirmanten kan delta i en borgerlig konfirmasjon, må den delta på konfirmasjonskurs i forkant. Da deltar konfirmanten i en klasse med andre konfirmanter, som man senere konfirmerer seg sammen med. På kursene lærer man om ting som etikk, livssyn, livsmestring, seksualundervisning og mye annet. I Bergen foregår en borgerlig konfirmasjon i Grieghallen, foran en fullsatt sal. Der mottar hver og en av konfirmantene en rose og et diplom.

Vi i Storetveit elevavis ønsker alle konfirmanter en god og hyggelig konfirmasjon


No tags yet.
bottom of page