top of page

Høyt rangert skoleavis?!


Etter undersøkelser og spørsmål til lærere om deres tanker til skoleavisen blir skoleavisen høyt rangert på en skala fra 1-10. Vi ender opp med et gjennomsnitt på 9,7/10.

Blant 8. klassinger har ikke skolen vært flink nok til å informere om skoleavisen. Skuffende antall 8. klassinger visste om at skolen hadde en skoleavis. Dette må bli gjort noe med.

Vi i media 9.trinn (Peter, Martin, Nikolas, Erlend og Kornelius) anbefaler å holde øynene åpne i storefri neste dagene som et forsøk på å forandre dette blant 8. trinn...


No tags yet.
bottom of page