top of page

Et litt uvanlig skolesystem?


I en reportasje i Aftenposten står det at det er flere og flere ungdomsskoler som demper bruken av karakterer. På Storetveit skole i Bergen har det nylig blitt innført i skolen at de bare får karakterer hvert halvår. 8. klasse var de første som begynte med dette i forrige semester. Noen elever fra 9. klasse som prøvde dette nye karaktersystemet ut i fjor sier at barneskolelæreren forberedte elevene godt på karaktersystemet, så de synes det var dumt og overraskende at det ikke ble karakterer på ungdomsskolen.

Noen elever fra Storetveit skole nevner ulemper og fordeler med å ikke ha karakterer på skolen.

-Karakterene må innføres på et eller annet tidspunkt, så det er egentlig ingen grunn til å drøye det til det teller som mest, nemlig videregående. Jo før jo bedre, sier elevene ved Storetveit skole i 9.klasse.

En av lærerne på skolen synes det er utrolig flott at vi kan legge mer fokus på egenskaper enn tall. Han liker at de får konkrete tilbake meldelser istedenfor et tall fra 1-6, det gjør at elevene kan forbedre det de ikke gjør så bra, sier han. Han sier også at han ikke føler forskjell på karakterpress ettersom de uansett får alle karakterene hvert halvår, sier Mathias (lærer på skolen). Noen av elevene føler faktisk det er mer press å få karakterer hvert halvår. Da detter alle karakterene inn på en og samme tid. Da mener elevene at det er bedre å få karakterene etter hvert, da vet de hvilken karakter de ligger an til å få. Vi ser det er veldig delte meninger om dette. Vi ser også at karakterer gir umotiverte barn, så kanskje det er like greit å bare droppe karakterer?

Det er ikke bare karaktersystemet som har blitt endret, men også at Storetveit har fått seg mer digital kompetanse. Storetveit har fått en chromebook hver til alle elevene sine. Det er delte meninger om dette også, noen mener det er bra siden det er mye enklere. Noen andre mener det er lettere med penn og papir. Vi hørte med en lærer ved Storetveit skole hva han synes om dette.

-Jeg er veldig entusiastisk for dette med chromebook. Det er mye lettere, og du sparer mye mer tid. Jeg liker det å måtte skrive for hånd også siden det er det grunnleggende læringssystemet. Jeg synes ikke vi skal fjerne notater. Videre blir nesten alt digitalt og da må vi være vant til å ha gjort det tidligere. Dette sier Ole (lærer på

Storetveit skole) Det er selvfølgelig andre meninger om dette, men dette er det som går igjen. De fleste er glad for å ha chromebook, men vil også kunne opprettholde bruken av penn og papir.

Nå har vi fått et innblikk i hva elevene og lærerne tenker om forandringene, men nå skal vi høre med hun som står bak endringene. De fleste av disse endringene ble endret av rektor på denne skolen. Vi intervjuet hun for å høre hennes meninger.

Nå har vi fått et innblikk i hvordan lærere og elever tenker om disse store forandringene, men vi føler dette ikke er nok. Vi skal spørre sjefen som bestemmer hvordan det nye skolesystemet på Storetveit skole skulle være, nemlig rektor Eli Handeland.

Du bestemte jo at vi skulle få et mer digitalisert skolesystem, de eneste timene vi bruker penn og papir er matte. Hva tenker du om at all forskning viser at man lærer best av penn og papir?

  • Det er veldig enkelt å ta frem en digital skjerm som du har alt på. Du trenger ikke ta frem 5 skrivebøker for å finne akkurat den setningen som var veldig viktig. Det er utrolig mye lettere, men det å skrive på papir må vi holde ved like. Det er et arkivsystem og du finner igjen alt på en liten skjerm, så jeg synes det er veldig bra at vi har fått chromebook.

Føler du at karakterpresset ikke finnes mer?

  • Nei det tror jeg ikke, jeg tror at karakterpresset finnes. Men vi kan ikke late som at dere ikke blir vurdert, for deere blir jo vurdert, det er dere nøtt til. Og når dere går ut i 10. klasse så må dere ha en standpunktkarakter. Og vi kan heller ikke late som at dere ikke får karakterer, siden det får jo dere! Men det vi vil istedenfor at dere får en heldagsprøve med karakter så får du 3, så detter du helt sammen, så skal det ikke være sånn. Siden vi må får dere til å forstå at dere har 3 år til å øve, og øve på tingene dere ikke får til.

Har du noen gang tenkt over at det kan hende noen føler at presset er større? Med tanke på at du har 2 sjanser i året for å få bra karakterer? Og får man det ikke til, til jul blir presset om å få det til, til sommeren er enda større?

  • Det har jeg ikke tenkt så mye på. Grunnen til at vi gjør det slik er fordi vi er opptatt av å holde elevene motiverte. Om en elev får en 3-er på en halvårsprøve er det lett å tenke at man er kjempedårlig og gi seg. Karakterene vi får hvert halvår blir vi mye mer forberedt på, og lærerne gir klar beskjed om at det ikke er så viktig akkurat dette med karakterer.

Skolen bestemte jo i løpet av våren at timeplanen skulle bli helt annerledes, spisingen er kortere, friminuttene er kortere, hvorfor valgte dere å gjøre dette?

  • Bakgrunnen for det er å være på skolen kortere, sånn at jeg har tid for det samarbeidet lærerene må ha for å bli god med det læringsarbeidet deres. Siden før hadde Storetveit veldig lange friminutt på 15 minutter og storefrie inkludert spising i 45 minutter, det er jo veldig mye. Derfor har vi prøvd å korte inn med 10 minutters friminutt, siden det er jo også veldig vanlig på andre skoler.

9, klasse har jo dobbel fremmedspråktimer, de fleste i 9. synes det er dumt, det blir for lange timer og vanskeligere og konsentrere seg. Er dette noe skolen skal endre på neste semester?

  • Jeg har lærere og elever som mener begge deler, jeg har de lærerne som sier “nei vi må ha 2 enkelt timer!” så har jeg de lærerne som sier “vi må ha dobbelttimer”, også har vi de elevene som elsker å sitte i 2 timer å fordype seg i språket, så har vi de elevene som synes det blir litt for mye. Mitt svar er at lærerne legger opp et opplegg på 120 minutter som holder opptatt, gir dere en mestringsfølelse og motivasjon.

Alt i alt så er lærerne enige med hverandre om det meste, de synes karakter systemet funker bra og føler at karakterpresset har sunket og synes det er et velfungerende system, mens elevene synes det var litt kjipt og ikke få det, sånn som de hadde blitt fortalt at det skulle være. På Chromebook er både elever og lærere enig, det funker fint og konsentrasjonen holder seg oppe like mye som før. Noe alle lærerne er enig om er at systemet som Storetveit har er et velfungerende systemet som hjelper både el

ever og lærere til å holde motivasjonen oppe under skoledagen.


No tags yet.
bottom of page