top of page

Hva er en god elev?


Vi stilte noen av lærerne på Storetveit spørsmålet: hva er en god elev?

Vi fikk mange overraskende svar, og det viser seg at karakterer ikke alltid er det viktigste. Flere sa også at de ikke hadde tenkt på dette før, og måtte tenke over spørsmålet.

Mathias

Jeg synes en god elev er en som er seg selv, og er skikkelig grei med alle rundt seg. Det er viktig at elevene gjør sitt beste, og karakterene er nødvendigvis ikke det jeg bryr meg om. Hvis jeg ser at de gjør sitt beste, og at de har et hjerte av gull, er de en god elev for meg.

Ole

En god elev for meg er en som er interessert i det vi jobber med, og som viser nysgjerrighet. Hvis elvene er nysgjerrig så kommer resten nesten av seg selv. Det er også viktig at elevene er snille med meg, og med medelever.

Per

En god elev for meg er en som er interessert i det vi jobber med, og som viser nysgjerrighet. Hvis elvene er nysgjerrig så kommer resten nesten av seg selv. Det er også viktig at elevene er snille med meg, og med medelever.

Reidun

En god elev for meg er en som er positiv og glad. Elevene skal også være greie med hverandre.

Helena

For meg er det viktig at eleven er en som vil jobbe og utvikle seg, karakteren trenger ikke å si noe for om eleven er god. Jeg synes det er ekstra kjekt hvis eleven er snill, og tenker på andre.


No tags yet.
bottom of page