Bruk av tid på lekser


Vi har gjort en undersøkelse på hvor lenge lærere og elever mener at vi burde jobbe med leksene hver dag.

Hva lærerne mener:

De fleste lærere mener at vi elever bør jobbe jevnlig med leksene hver dag.

Hva elevene mener:

Elevene og lærerne har ganske like meninger. Men elevene syns at vi burde få mer fritid.

Kommentarer fra lærere og elever:

-Hvis du jobber jevnt hver dag er det ikke nødvendig å jobbe lenge med leksene.

-Hvis du gjør noe i fritiden kan du heller prioritere å gjøre leksene litt senere.

-Heller gjøre leksene på skolen.

Kommentarer fra lærere og elever: Om du jobber jevnt hver dag er det ikke nødvendig å jobbe mer enn en time. Hvis du har fritidsaktiviteter så kan man i blant prioritere fritidsaktivitetene framfor leksene.

Hva vi mener: Vi mener at vi ikke bør bruke mer enn 20-30 minutter på leksene. Grunnen til at vi må ha litt lekser er fordi vi må kunne klare å jobbe på egenhånd som vi gjør når vi blir voksen og må jobbe.

#lekser

No tags yet.