top of page

Bruk av tid på lekser


Vi har gjort en undersøkelse på hvor lenge lærere og elever mener at vi burde jobbe med leksene hver dag.

Hva lærerne mener:

De fleste lærere mener at vi elever bør jobbe jevnlig med leksene hver dag.

Hva elevene mener:

Elevene og lærerne har ganske like meninger. Men elevene syns at vi burde få mer fritid.

Kommentarer fra lærere og elever:

-Hvis du jobber jevnt hver dag er det ikke nødvendig å jobbe lenge med leksene.

-Hvis du gjør noe i fritiden kan du heller prioritere å gjøre leksene litt senere.

-Heller gjøre leksene på skolen.

Kommentarer fra lærere og elever: Om du jobber jevnt hver dag er det ikke nødvendig å jobbe mer enn en time. Hvis du har fritidsaktiviteter så kan man i blant prioritere fritidsaktivitetene framfor leksene.

Hva vi mener: Vi mener at vi ikke bør bruke mer enn 20-30 minutter på leksene. Grunnen til at vi må ha litt lekser er fordi vi må kunne klare å jobbe på egenhånd som vi gjør når vi blir voksen og må jobbe.

No tags yet.
bottom of page