top of page

En sammenligning av den offentlige skolen og Montessoriskolen


I Norge har vi både offentlige og private skoler. De fleste går i den offentlige skolen, men det er likevel mange som velger private alternativer. Montessori-skolen er et eksempel på en privatskole. I denne teksten vil jeg se på likheter og forskjeller mellom den offentlige skolen og Montessoriskolen. Teksten bygger på egne erfaringer, for jeg gikk selv på Montessoriskole fra 1.-7. klasse. Jeg begynte i den offentlige skolen i 8.klasse. Begge deler fungerer bra, men det er fordeler og ulemper med begge.

Montessoripedagogikken.

Montessoriskoler følger andre utviklingsplaner enn offentlige skoler. Dette fører med seg mye bra men det er noe man gjerne savner. Montessoriskoler er veldig annerledes enn andre skoler. Montessoripedagogikken bygger på tankene til Maria Montessori. Hun mente at barn måtte få lov til å tenke selv, mottoet til flere Montessoriskoler er: Lær meg å lære meg selv. På Montessoriskoler er det mer frihet og du kan jobbe med hva du vil, når du vil, og med hvem du vil. På Montessoriskoler er det ingen lekser og det er bare ett friminutt. På skolen jeg gikk, hadde vi en time friminutt, men jeg vet ikke om det er slik på alle Montessoriskoler. Det er ofte samarbeid på tvers av trinn så lenge det ikke er for stor aldersforskjell mellom elevene. Montessoriskoler gir undervisning til og med 10. klasse, klassene er ofte små og klasser deler ofte klasserom. De største fordelene med Montessoriskoler er leksefrihet, samarbeid mellom trinn og frihet. De største ulempene er at det er et lite miljø, at undervisningen bare går til 10.klasse og at det koster penger å være elev der.

Offentlig skole.

Offentlige skoler har et mer «normalt» system med lekser, faste timeplaner og faste sitteplasser. De offentlige skolene er gratis og tar imot elever fra nærområde. I Norge er det fritt skolevalg, så man kan velge å gå på en annen offentlige skole enn den som ligger i nærområdet. Den offentlige skolen er mye større enn en Montessoriskole og det er flere elever som går der. Min erfaring fra den offentlige skolen så langt, er at det lite samarbeid på tvers av trinn og det er sjelden to klasser deler klasserom. De største fordelene med offentlige skoler er: større miljø, gratis skolegang, og i noen tilfeller organisert skolebuss. De største ulempene må være lekser, mindre frihet og lite samarbeid mellom trinnene.

Sammendrag.

Som et sammendrag vil jeg ikke si at den ene er bedre enn den andre. En blanding ville nok være det beste. Hvis du tok miljøet til offentlige skoler blandet med friheten og leksefriheten til Montessoriskolen, ville du nok fått en nesten perfekt skole.


No tags yet.
bottom of page