top of page

Stormer i perioden 2014 til 2016


Det har vært mange stormer siden 2014 og nå skal vi skrive om de største stormene i Norge siden 2014. Det er storm når vinden har en fart fra 20,8 m/s til 32,5 m/s. Her er en liste over alle de store stormene siden 2014.

Storm (fra norrønt stormer) er et uttrykk for styrken til vind sterkere enn kuling, men «svakere» enn orkan – med fart fra 20,8 m/s (41 knop) til 32,5 m/s (63 knop). Dette gjelder middelvind i en periode på ti minutter. Vindkastene er som regel betydelig sterkere.


Jorun:

Stormen i Finnmark 8. mars 2014 fikk navnet Jorun og hadde vindkast med styrke på 35-40 m/s. Det er over orkan styrke.

Kyrre:

Kyrre var en storm som herjet i Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet. Det var ekstreme nedbørsmengder den 12. mars 2014.

Lena:

Lena traff den 9. august 2014 med et uvanlig kraftig lavtrykk for årstiden. Det var vindkast opp i 25-35 m/s. Storme rammet større deler av Hordaland, og Sogn og Fjordane.

Mons:

Mons rammet Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten med ekstreme nedbørsmengder og mildvær den 30. desember 2014.

Nina:

Nina traff hardt den 10. januar 2015 med vind over orkan styrke i 4 timer. Dette skapte veldig høye bølger mot kysten. De sterkeste vindkastene ble målt til 44,7 m/s. Områdene som ble rammet var Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Ytre Oslofjord.

Ole:

Ole var en storm som traff store deler av Norge deriblant Trøndelag, Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen i tillegg til Ofoten og Troms, dette skjedde 6. februar 2016. Som følger av denne stormen var 50 000 uten strøm.

Petra:

Petra var en kraftig storm som skylte over Vest-, og Aust-Agder og deler av Telemark, Vestfold og Buskerud. Med Petra fulgte langvarige og store mengder med nedbør fra den 17. september 2015.

Roar

Stormen Roar brakte med seg store nedbørsmengder og traff Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag den 1. oktober 2015.

Synne:

Synne var en ordentlig problemskaper og etterlot seg stengte veier og jernbaner, innstilte ferger, flom og ras. Hovedårsaken til dette var de store nedbørsmengdene som traff store deler av Norge, deriblant Hordaland og Rogaland.

Tor:

Stormen Tor som var 29. januar 2016 har fått mye oppmerksomhet. Den herjet ved Kråkenes fyr med en vindhastighet på 48,9 M/S som er den høyeste målingen siden nyttårsorkanen i 1992.

Urd:

Urd skapte vind 47,3 M/S og skapte høye bølger og høy vannstand. Denne stormen hendte 26. desember 2016.

Vidar:

Vid

ar er det siste ekstremværet i Norge hittil og skapte ekstremt høy vannstand i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland. Denne stormen fant sted 12. januar 2017 og mange fryktet at bryggen i Bergen ville stå under vann denne dagen.


No tags yet.
bottom of page