top of page

Slik blir skolen enklere!
Bruk gode læringsstrategier

For mange, lærer man bedre om man bruker ulike læringsstrategier når man jobber med en tekst. Om man bare leser, blir man fort trøtt og det er få som lærer ved å bare lese i boken. Det går an å lage sammendrag, skrive stikkord eller tegne en tegning. Du kan også lage en sangtekst, der du synger fakta til en kjent melodi. Om du skal lære deg statene i USA kan du lære deg denne sangen: https://www.youtube.com/watch?v=Xo--bheaE0I

  • Følg med i timene

Om man følger med i timene når lærerne underviser, sparer man seg for mye lesing rett før prøven. Det er også viktig å bruke tiden fornuftig. Om lærerne setter av tid til å gjøre oppgaver, er det lurt å bruke den tiden til dette.

  • Gjør lekser

Lekser er kjedelige, men vi har blant annet lekser for at vi skal forberede oss til timene. Gjør man lekser er man derfor klar til timene. Det er også lettere være aktiv i timene når man kan fagstoffet.

  • Spør om hjelp

Lurer man på noe i faget er det lurt å spørre lærerne. Om man ikke vil spørre lærerne, kan man også spørre sidemannen. Det er viktig å være nysgjerrig og spørre spørsmål til faktaene. Når man spør, får man svar tilbake. Da lærer man mer!

  • Vær opplagt og klar til timene

Det er vanskelig å konsentrere seg om man ikke er opplagt i timen. For å være mer opplagt er det viktig å få en god natts søvn. Det er også viktig å spise sunn mat slik at man får nok energi til å følge med i timen.

  • Vær aktiv i timene

Det er lurt å være aktiv i timene for å følge bedre med. Om man deltar får man med seg mer kunnskap og det er kjekkere å være i timene. I tillegg bidrar man til et bedre læringsmiljø og andre lærer også mer.

  • Se på Youtube

Om du føler deg helt «lost in space» før en prøve eller bare utrolig trøtt, kan du bare søke opp temaet på Youtube. På Youtube finnes det uendelig mange videoer som forklarer ting på en god måte. Der er alt fra foredrag til tegneseriefilmer. Det kan også være lurt å søke på engelsk. Det er det som oftest flere videoer på engelsk.

Men husk: Vær kritisk til kildene.

  • Lær deg ting underveis

Det er kjedelig å øve til prøver, men om man lærer seg fagstoffet underveis, slipper man å «niøve» dagen før. Det gjør at man får bedre tid til å gjøre andre ting dagene før prøven. Det er viktig å balansere skole og fritidsaktiviteter. Det er ikke kjekt å droppe treningen pga. en prøve.

  • Ta pauser underveis i puggingen

Det er viktig å ta pauser underveis i øvingsøktene. Man blir fort sliten når man sitter og øver. Ta derfor pauser der du beveger litt på deg eller spiser litt snacks. Frisk luft er også viktig for å være klar til .

Husk at så lenge du gjør ditt beste, er det godt nok!


No tags yet.
bottom of page