top of page

Leseaksjon 2015


Storeting har intervjuet Helga Nøtsund, som er bibliotekar ved Storetveit skole, om hvordan årest leseaksjon har vært. Helga kan fortelle at hun har lånt ut veldig mange bøker.

Hun forteller at det har vært leseaksjon i 7 år, men at det ikke har vært like god innsats hvert år. Det er alltid noen lesehester som får tallene til å stige høyt. Hun sier at hun er veldig godtroende så hun tror ikke at noen jukser, men at hvis en person som nesten aldri leser men som plutselig har lest ringenes herre på en helg tar nok læreren tak i det. Hun forteller om at det er noen bøker som er blitt lånt ut mer enn andre. For eksempel to bøker som heter Zlatan og Den siste lærling.


No tags yet.
bottom of page