top of page

Valg og politikkValg og politikk

Rett før valget var det noen saker som ikke bare var sentrale i Bergen, men også viktige for oss ungdommer. Derfor dro vi inn til sentrum der vi stilte spørsmål til politikerne i noen av partiene som var i bodene. Her spurte vi om blant annet bybanen, karakterer og skolefrukt. Under kan dere lese hvordan det gikk, kanskje dere får noen ideer og tanker om hva dere selv vil endre på.

RØDT

Rødt er et av partiene som mener at bybanen skal utbygges til alle bydeler, men når den skal bygges til Åsane, skal den ikke over Bryggen men i tunnel. Dette er fordi de tror det vil bli såpass mange stoppesteder utover til Sandviken, at bybanen vil gå så sakte at det ikke lønner seg for dem som jobber i sentrum. Derfor er de redde for at dersom dette skjer, vil folk fortsette å bruke bil, fordi det går like fort/sakte.

Angående karakterer, mener Rødt at det ikke er nødvendig, fordi karakterer viser ikke hva elever virkelig kan. De mener at det burde vært vurdering, men ikke bare noen tall som sier om du er flink eller ikke, fordi karakterer gir ikke god nok tilbakemelding. Rødt vil også ha ett måltid, gjerne varmt, på skolen. Dette er fordi ikke alle verken har sunn og god lunsj med seg på skolen. Hvis elevene ikke har med seg mat, vil dette påvirke både hjernen og kroppen på en negativ måte som medfører at de ikke lærer like godt.

Lekser er også noe vi spurte Rødt om. De mener at vi ikke bør ha lekser, fordi det er veldig forskjellig fra familie til familie på hjelpen en elev kan få fra foreldrene sine. Derfor vil det være store forskjeller på hvem som gjør leksene og kvaliteten på arbeidet. De som ikke har velutdannede foreldre klarer kanskje ikke like mye uten hjelp, mens de som har velutdannede foreldre som hjelper dem mye og godt har en fordel.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

Miljøpartiet de grønne mener også at bybanen bør gå gjennom tunnel til Åsane, fordi dette alternativet vil gå fortere og derfor er mer effektivt. De vil bygge skikkelige sykkelveier slik at flere folk begynner å sykle til både jobb og skole. De vil også bygge lyntog for menneskene mellom de største byene. De vil ikke ta vekk de togene vi har hatt i dag, men bruke dem til transport av varer og produkter.

Angående karakterer, mener Miljøpartiet de grønne at vi skal fortsette med det systemet vi har og at vi skal fortsette å ha lekser. De er åpen for skolefrukt, hvis frukten er økologisk. Natur og miljø er veldig sentralt i partiets ideologi. Det er det de står for og de kjemper for en grønn og bedre verden.

HØYRE

En av grunnene til at Høyre vil at bybanen skal gå i tunnel til Åsane, er fordi havet stiger og det er risikabelt å legge den over Bryggen hvis vannet går over bryggekanten. De tror også, som Rødt, at det ville gått for sakte over Bryggen av samme grunn.

Høyre vil fortsette med både karaktersystemet vi har nå og lekser. De vil at leksene ikke skal inneholde at elever skal forberede seg på noe helt nytt, men som en repetisjon fra forrige time. Dette tror de vil være bra for elevene som kanskje sliter med å forstå f.eks. et helt nytt tema som de må kunne om.


No tags yet.
bottom of page