top of page

Fritt skolevalgInnen mars 2016 skal 10. klasse ha søkt seg inn på videregående. I dag er det slik at hvilken skole en kommer inn på, avhenger av karakterene. Dette kan det nå bli en endring på. I kommune -og fylkesvalget er det nemlig flere partier som ønsker å avskaffe fritt skolevalg. Det er fordi de mener at det er urettferdig at folk har ulike utgangspunkt, og at de flinkeste elvene skal få gå på de beste skolene. Om dette endrer seg, vil alle ha rett til å gå på den nærmeste skolen uavhengig karakterene deres. Da er spørsmålet – hva er egentlig det rette?​

Er det riktig at dem som jobber hardt på skolen, ikke skal få bli belønnet for sin innsats? Skal de fortsette å gå sammen med dem som gir blaffen i skolen? Skal det å få gode karakterer ikke ha noe å si, siden karakterene likevel ikke skal brukes? Da vil vel færre bry seg om å få gode karakterer? Elevene har jo da egentlig ingen grunn til å få gode karakterer når de bare er tall. I samme slengen kan man spørre om det er rettferdig at de som bor i nærheten av Amalie Skram VGS skal få gå der, på en splitter ny skole, når andre må gå på skoler som vurderes å bli lagt ned. På den andre siden, hva med dem som sliter på skolen? Uansett hvor god innsats de legger inn i skolearbeidet, klarer de ikke å skjønne skolearbeidet. De må kanskje dra til andre siden av byen for å gå på skole, siden de ikke kommer inn andre steder. Andre spørsmål som kan stilles er om 10. klassinger er gamle nok til å ta ansvaret som medfølger skolevalget. Mange elever i 8. og 9. klasse vil si at de ikke bryr seg om karakterene før til 10. klasse, det er jo først de karakterene teller. Sannheten er at det er veldig vanskelig og veldig få som gidder og klarer å ta igjen alt i 10. klasse. Grunnlaget fra barneskolen og ungdomsskolen er altså veldig viktig. Så i praksis vil det si at 8. klassingene må være modne nok til å ta kloke valg. Ønsker innbyggerne i Bergen frihet? Muligheten til å kunne søke seg inn på den skolen en drømmer om å få gå på? Muligheten til å få bestemme selv om en ønsker å begynne på nytt med blanke ark etter ungdomsskolen. Å kunne bestemme om en ønsker å fortsette å gå på skole sammen med vennene sine. Eller ønsker bergenserne et samfunn der alle er like og vi ikke trenger å ta ansvar? At det ikke er karakterene og innsatsen til hver enkelt som avgjør hva vi kan? Nå gjenstår det bare å se hvilke partier som kommer til makten, og hva de bestemmer seg for. Om noen år kan vi også få stemme, og da er det viktig at vi har tenkt gjennom hvordan vi ønsker at samfunnet skal være. Vi får håpe på det beste! Hva er deres tanker om fritt skolevalg?


No tags yet.
bottom of page