top of page

Gode karakterer eller ei?


En uttalelse som investoren og verdens tredje rikeste, Warren Buffert har sagt, er: "Hvis du har en IQ på 150, så fint for deg. Men jeg vil foreslå at du selger 30 av dem. Du trenger ikke å være så smart". Er en slik påstand riktig? Er ikke intelligens mer viktig enn motivasjon og interesse? Handler ikke det å prestere på skolen om intelligens? Det å være smart vises vel gjennom de gode karakterene man får på skolen? Etter å ha stilt meg selv disse spørsmålene, ble jeg litt nysgjerrig og begynte å søke litt rundt. Et nyttig punkt jeg fant ut var at psykologen Sandra Scarr har kommet frem til at hele 75 prosent av læringen skyldes andre faktorer enn intelligens, hvor blant annet motivasjon, tidligere kunnskap og næringsstrategier er viktig. Så hvorfor er karakterer så viktig da?

Karakterene måler ikke IQ-en din, hvor effektiv du er til å gjøre noe eller motivasjonen din. Karakterene måler kun sluttresultatene av en gitt aktivitet innenfor temaet du holder på med. Men resultatene er tross alt viktig når du skal søke videre på en utdanning, hvor snittkarakterene er høye. Gode karakterer viser at du klarer å ta til deg kunnskap og deretter bruke den på avgjørende prøver. Gode karakterer viser også at du greier å prestere etter gitte kriterier. Derfor kan gode karakterer åpne for nye muligheter. Karakterene blir brukt til å fordele ulike plasser innenfor utdanning. Det vil alltid være ettertraktet å gå på skoler som ligger sentralt og har et godt rykte. Det vil dermed ikke være plass til alle som søker, men med gode karakterer sikrer du deg kanskje en plass, hvor skoleflinke og motiverte elever går. Gode karakterer på studier vil også sikre deg gode jobbmuligheter i fremtiden. Dermed vil karakterer spille en stor rolle for mange mennesker i et samfunn og for å komme inn på de mest ettertraktede skolene og å få de mest attraktive jobbene.

Riktignok er ikke gode karakterer den eneste måten å vise at du kan oppnå resultater på. Hvordan du har prestert i tidligere jobber, verv eller egne prosjekter signaliserer også evnen til å oppnå gode resultater. Mange blir dyktig av å utføre en jobb mange ganger, så dermed kan lang erfaring være vel så viktig som gode karakterer i noen typer jobber. Hvis vi tenker på en Gründer som starter for seg selv, betyr ikke karakterer så mye, men at du har teft og vet hva som er lurt der og da.

Personlig synes jeg at gode karakterer ikke bare handler om større muligheter, men at det også skaper en god følelse av mestring. Dette forbedrer selvtilliten din og øker gleden ved å gå på skole og man blir mer motivert. Dette resulterer i at jeg ønsker å jobbe med faget og målene, som igjen medfører at det blir veldig kjekt å gå på skole. Derfor er karakterer viktig og det er viktig at du bruker evnene du er utstyrt med på en god måte og ikke sløser bort talentene. Jeg ville aldri gitt fra meg deler av min intelligens, som Buffert sier, for jeg synes at man skal bruke de talentene man er utstyrt med.

De ferdighetene du bruker for å oppnå gode karakterer, er de samme ferdighetene du bruker for å lykkes på andre områder i livet. Det å være god på å ta til deg kunnskap raskt, prioritere rett, jobbe effektivt under press og tenke riktig vil du dra nytte av uansett hvor du er-både jobb og privat. Med andre ord er det ved å jobbe for å oppnå bedre karakterer, du utvikler den generelle evnen til å prestere godt. Den store vinneren er derfor ikke karakterboken, men deg selv!


No tags yet.
bottom of page