top of page

Så mange kjenner på pengepress rundt konfirmasjonstider...


Konfirmasjon er en feiring der gaver og selskap oftest er inkludert. Konfirmasjon skal markere overgangen fra barn til å gå inn i de voksnes rekker. Det er fint å være samlet hele familien, og konfirmasjon er noe mange ser lenge frem til. Likevel er det mange som opplever feiringen som et sårt tema. Dette er gjerne pga pengepresset som er knyttet til konfirmasjon. Selve dagen kan være fantastisk, men det kan bli ubehagelig når man stadig får spørsmål om hvor mye penger man fikk i ettertid.

For å finne ut mer om pengepress har jeg intervjuet elever som konfirmerte seg nylig. Syv av ti hevder at de merker til et pengepress generelt sett. Ni av dem svarte deretter at dette ikke var noe de kjente på personlig. Èn elev fortalte at dette var et press vedkommende merket til personlig.

Foto: https://www.thonhotels.no/tilbud/selskapslokaler/konfirmasjon-thon-hotel-opera/

Hvordan man opplever press personlig kan gjerne ha en sammenheng med summen man har fått til konfirmasjonen. Kanskje det er de som har fått mest som merker minst til presset? Det er nok kjekt å snakke om penger om man har fått mye, fordi man gjerne er stolt og fornøyd med dette. Jeg tror det er få som har som intensjon å skape pengepress når de spør venner sine om hvor mye de har fått. Det er rett og slett bare litt korttenkt. Man tenker ikke over at dette kan oppleves sårt før man spør. Det er nok lettere for folk som har fått masse å snakke om penger, og de tenker da kanskje ikke over at alle ikke får like mye.

Penger bør ikke være et tema i konfirmasjonstiden. Vi er unge og bør heller nyte denne tiden. Den skjer tross alt bare en gang i livet, og skal handle om hygge, familie og venner. Det skal mye til å fjerne pengepress totalt, men det er noe vi kan gjøre. Vi kan starte med oss selv, før vi spør noen om pengesummen de har fått kan vi tenke oss om. Er dette et spørsmål vedkommende vil sette pris på? Kan dette oppleves sårt? Er det kanskje litt unødvendig å spørre? Slik kan vi sammen redusere en betydelig del av presset.


No tags yet.
bottom of page