top of page

Ørepropper i time?


Det er mange som bruker ørepropper i timene, og lærerne starter å bli surere og surere over at elevene heller vil høre på musikk, enn å høre på hva de sier.

Intervju med Marie:

Vi spurte Marie om hva hun syntes om at elevene hører på musikk i timen

Hun sa at det er greit hvis det er en arbeidsøkt og hvis de spør først. Det er viktig at de spør først fordi hun vil at de skal få med seg alle beskjedene som blir gitt. Hun kan sette en anmerkning hvis musikken til eleven går ut over arbeidsinnsatsen til vedkommende og/eller klassen.

Vi spurte en elev fra 9.trinn om hvorfor han hører på musikk i timene. Han svarte at det er mindre stressende og da fokuserer han bedre.

“Hvordan type musikk og artister hører du på?”

  • Jeg hører på lil pump, post malone, kanye og Travis Scott


No tags yet.
bottom of page