top of page

Ungdommer på glattcella

Fra 2017 til 2018 har tallet ungdommer på glattcella økt med hele 60%. Det virker som det har fortsatt å vokst til nå.

I 2017 hadde 366 ungdommer blitt satt i arrest i glattceller i norge. 2018 hadde tallet økt til hele 594. I de fire første månedene av 2019 hadde allerede 322 ungdommer arrestert. Rapporten for 2019 er enda ikke ferdig men med tanke på årene, ser det ut til at tallet fortsetter å øke.

Barneombudet er bekymret for den drastiske økningen. Arrest, og særlig glattcelle, er skadelig etter ganske kort tid, det vet vi. Derfor er det viktig at det tallet holdes lavt, sier seniorrådgiver Anders Cameron i Barneombudet.

Politiet prøver å hindre å låse ungdommer inne. Arrest og særlig glattcelle kan være skadelig på svært kort tid. Derfor prøver politiet å låse inne så lite som mulig ungdommer.


No tags yet.
bottom of page