top of page

Vigilo er ute av drift. Kan dette bety slutten for Bergens byråd?

Ved skolestart i 2019 innførte byrådet i Bergen en app for kommunikasjon mellom foreldre og offentlige skoler og barnehager i Bergen kommune. Hensikten var at all informasjon om barna skulle være samlet på et sted. Dette førte til at foreldre som egentlig ikke skulle hatt tilgang til egne barn pga f.eks besøksforbud, fikk informasjon om hvor barna deres gikk på skole og hvor de bodde.

Også foreldrenes adresser er lagt inn i appen, og foreldre som har bodd på hemmelig adresse, har vært svært bekymret for egen sikkerhet, da også deres adresser er lagt inn i appen. Dette er fordi at appen er lagt opp til at alle biologiske foreldre, også de med besøksforbud skal kunne ha tilgang til all informasjon om barna sine. En av grunnene til at dette har skjedd, kan ha vært fordi det ikke finnes en oversikt over foreldre som ikke skal ha tilgang til barna sine, så dette er det egentlig skoler og barnehager som skal ha ansvar for. Det er også blitt oppdaget at Bergen Kommune ikke gjorde noen som helst vurdering ut fra risikoene til appen, og at de har heller ikke gjort nok for å forhindre dette. I august, rett etter skolestart, kom det en bekymringsmelding på tjenesten fra en mor, men denne meldingen ble ikke hørt. Til tross for flere bekymringsmeldinger og informasjon og risikoene ved appen, fortsatt Bergen kommune å innføre den i flere skoler og barnehager. Linn Engø, som er skole-byrådsleder i Bergen kommune har senere sagt at det å fortsette med appen, var feil. Hvis kommunen hadde sluttet med appen, da problemene først ble kjent, hadde det stoppet flere alvorlige hendelser.

I slutten av oktober kom også en svært privat melding med flere sensitive opplysninger ut til en hel klasse, fordi Vigilo hadde lagt til en gruppechat-funksjon uten at kommunen hadde fått informasjon om dette. Etter denne hendelsen stengte kommunen ned tjenesten. Dette var fordi Vigilo først og fremst ble tatt i bruk for å sikre kommunikasjon mellom hjem og skole, og her hadde det motsatte skjedd.

Slik er situasjonen i dag:

Tjenesten er fortsatt stengt fordi kommunen mener at den ikke lenger er sikker, og tirsdag 21.01.20 stilte byråd Linn Engø på høring. Tilliten til byråden er tynnslitt for mange, og saken er så alvorlig at det ikke er usannsynlig at det vil bli foreslått mistillit mot Engø. SV har allerede varslet om at de vurderer å reise mistillitsforslag mot byråden, men at de vil se hva Engø svarer på høringen.

No tags yet.
bottom of page