top of page

Enorme mengder CO2 utslipp!

visste du at kina står for nesten ⅓ av verdens CO2 utslipp?

Her er En tabell over verdens C02 utslipp i 2015.

I løpet av 2015 ble det sluppet ut omtrent 36 milliarder tonn CO2 i hele verden, det vil si at kina står for 28% av verdens Co2 utslipp, altså nesten ⅓. Siden 2015 har utslippene økt med omtrent 2% hvert år.

Kina var lenge et land som lå under både Europa og USA på CO2 utslipp, men etter 2000 tallet økte det raskt. På bare 5 år gikk de kjapt forbi Europa og USA og slipper ut ca. dobbelt så mye CO2 som andreplassen, USA.

Eu har bestemt seg for å bruke 10. 000 milliarder kroner på klima, denne avtalen kaller de Green deal. De skal bruke pengene til å investere i grønn teknologi og erstatte de jobbene som forsvinner, f eks. gruvearbeiderne

kilder: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://energiogklima.no/klimavakten/land-med-hoyest-utslipp/


No tags yet.
bottom of page