top of page

Syk norsk 4-åring i IS leir får ikke helsehjelp!!!!


I september 2019 fikk norske myndigheter beskjeden om at et norsk-syrisk barn i en IS leir er kritisk syk, og trenger helsehjelp så fort som mulig. Moren er en norsk etnisk statsborger som har valgt å slutte seg til terroristgruppen IS i Syria. Norge har hele tiden ønsket å hjelpe den lille 4 åringen, men siden moren ikke vil forlate sønnen sin, har situasjonen blitt vanskelig å håndtere.

Stortinget bestemte i vår 2019 at alle norske barn som er i en syrisk IS leir skal ha muligheten til å returnere til Norge, men det er uten foreldrene. Det er fordi det er mot norske lover å slutte seg til en terroristgruppe, både i Norge og i utlandet. Og om en norsk myndig statsborger velger å trosse norske lover å slutte seg til IS, vil de ikke ha noen mulighet til å returnere til hjemlandet sitt. Norske myndigheter har gitt kvinnen muligheten til å sende sønnen til Norge for å få helsehjelp og bo hos sine besteforeldre som er norske statsborgere, men det har kvinnen takket nei til fordi hun ikke vil forlate sønnen sin.


Da eg leste denne saken fikk eg egentlig sjokk over hvor lang tid staten har brukt på å håndtere denne saken. De vet at gutten er kritisk syk, og trenger helsehjelp så fort som mulig. Jeg mener at moren burde få reise med sønnen sin til Norge, i mot at hun får en fengselsstraff. Sønnen har cystisk fibrose, en alvorlig lungesykdom og han trenger operasjon så fort som mulig, hvis ikke kan gutten ende med å dø.

Så klart er det flere sider av saken, fordi det er mot norske lover å sende tilbake en IS kriger, men samtidig er barnet kritisk syk. Gutten veier mindre enn sin 3 år gamle søster, han er på en vekt under 12 kilo, gjennomsnittsvekten for en 1 åring. Han får heller ikke ordentlig behandling i Syria. More tar med sønnen sin til jevnlige kontroller til nærmeste sykehuset men, basert på utviklingen av sykdommen vil ikke dette holde.

Jeg synes at det er helt hjerte rystende hvor lang tid de har brukt på å vurdere saken, og det er på sin tid at han blir sendt hjem til Norge for å få helsehjelp. Eg vet at det er i mot norske lover, men siden barnet er så kritisk syk burde de faktisk håndtere dette engangstilfellet.

Kilder: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awLqp2/slaar-alarm-om-norsk-4-aaring-gutten-doer

https://www.nrk.no/nyheter/mote-om-syk-4-aring-i-al-hol-1.14738840


No tags yet.
bottom of page