top of page

Hvordan står det til med allmennkunnskapen?


Vi mennesker tenker kanskje at allmennkunnskap er noe som alle kan, men det er vel kanskje ikke alt vi husker eller har hørt om. Nedenfor kan du finne en liten quiz der du kan teste deg selv! Er du den personen som kan litt om alt? Kanskje du fulgte godt med på skolen eller en som generelt følger godt med på hva som skjer i verden og kulturen?

Ta testen da vel! (svarene finner du nederst)

  1. Hvilken konge regnes som den første i Norge?


a) Kong Oscar II. b) Kong Haakon VII. c) Kong Harald Hårfagre

2) Hvilke sifre er de seks første i tallet Pi?


a) 3,14239 b) 3,14157 c) 3,14159

3) Hvilke fire selskaper skjuler seg bak betegnelsen «Fang-aksjene»?


a) Facebook, Amazon, Netflix og Google b) Snapchat, Viaplay, Google, Wikipedia c) Wikipedia, Messenger, Bing, Netflix

4) Hvilket politisk parti representerer Ola Elvestuen?


a) Venstre b) Høyre c) Arbeiderpartiet

5) Hvilken ordklasse tilhører ordene høy og lav?


a) Substantiv b) Adjektiv c) Konjunksjon

6) Mange kaller han solkongen, men hva var den franske kongens egentlige navn?


a) Ludvig den 13 b) Ludvig den 15 c)Ludvig den

Svar på alle spørsmålene!

Første spørsmål: Kong Harald Hårfagre regnes som den første kongen i Norge. Det er altså svar C som er riktig.

Andre spørsmål: Alle tenker kanskje på Pi som bare 3,14. Dette er feil, det er flere hundre tall etter kommaet. De første seks sifrene er 3,14159 som betyr at svar C er riktig.

Tredje spørsmål: De fire aksjene som skjuler seg bak fang-aksjene er Facebook, Amazon, Netflix og Google. Svar A er derfor riktig.

Fjerde spørsmål: Ola Elvestuen representerer partiet Venstre og vil si at svar A er riktig.

Femte spørsmål: Høy og lav kan beskrive noe, som vil si at dette er i ordklassen adjektiv. Svar B er riktig.

Sjette spørsmål: Svaret på denne oppgaven er Ludvig den 14. Svar A er da riktig.


No tags yet.
bottom of page