top of page

En undersøkelse om eksamen


Vi spurte en elev fra de forskjellige klassene som kom opp i enten norsk, matte eller engelsk. Vi stilte følgende spørsmål:

  1. Var det lettere eller vanskeligere enn forventet?

  2. Forberedte du deg? Hvordan var det(lett, vanskelig helt vanlig)?

10A - Matematikk:

  1. Del 1 var ganske mye lettere en del 2, del to var mer komplisert og det var mye tyngre å jobbe med oppgavene i del 2.

  2. Det var ikke så mye å forberede seg til, forberedelsesdag dagen før der lærerne hjelper og du kan gå på kurs.

10E - Engelsk:

  1. Mindre stressende enn forventet, god tid, godt tilrettelagt for elevene, gikk før tiden og ble lettet når jeg så oppgaven.

  2. Var ikke så mye å forberede seg til, forberedelsesdag med repetering.

10D - Norsk:

  1. Lettere en forventet, oppgavene var enklere å svare på en jeg trodde.

  2. Forberedte’ meg ikke, man kunne øve på nynorsk og lese noen tekster + forberedelsesdagen dagen før.


No tags yet.
bottom of page