top of page

Hva velger 10.trinn på videregående?


Vi i redaksjonen har spurt 30 elever fra 10. Trinn om hvilken linje de håper å få gå på etter sommeren. Det gikk mye i de 5 linjene som står skrevet under. Her er resultatene

studiespesialiserende - 6 jenter og 5 gutter

Yrkesfag - 1 jente og 6 gutter

Toppidrett - 2 jenter og 2 gutter

Elektrofag - 2 jenter og 4 gutter

Service og samferdsel - 2 jenter

Det var mange som ville søke på studiespesialiserende og yrkesfag, og det var som forventet. Noe som ikke var forventet var at det ikke var flere som ville søke på toppidrett.

Redaksjon: Erlend, Kornelius, Nicholas, Peter og Martin


No tags yet.
bottom of page