top of page

Karakterundersøkelse; hvordan vil elever ha karakterer i 10. klasse


​Da vi begynte i 8. 2017 skulle Storetveit ungdomsskole prøve ut en ny karaktermetode. De skulle ikke gi oss karakterer til prøver, presentasjoner osv. De gir heller bare vurdering og tilbakemelding for at vi ikke skal bli stresset eller lei oss. Vi får derfor bare halvårskarakterer.

Vi lurer på hva folk i 9b synes om den nye metoden, og/eller om de vil skifte i 10ende klasse. Vi selv mener at vi kunne hatt karakterer etter viktige prøver/skriveøkter og store presentasjoner. Hvis de fleste er i mot hvordan det har blitt skal vi levere det til rektor så hun får se hva vi elever mener.

Vi har laget en karakterundersøkelse på it'slearning der elevene i 9b svarte anonymt. Vi spurte om hvordan elevene vil ha karakterene sine i 10. klasse og om begrunnelser for svaret. Vi hadde lagt til tre alternativer som var:

  1. Halvtårskarakterer

  2. Karakterer på alt man gjør

  3. Karakterer på viktige prøver, fremføringer osv.

Til sammen var det 27 elever som svarte på denne karakterundersøkelsen.

-13 elever stemte for halvårskarakterer. De som ville ha halvårskarakterene mente at det fjernet presset og stresset med karakterene, og at det var bedre å heller få tilbakemeldinger underveis.

-4 elever stemte for å ha karakterer på absolutt alt i 10. De begrunnet det med at tilbakemeldingene er vanskelige å forstå, spesielt å vite hva man skal jobbe videre med. Med karakterer er det lettere å vite hvordan man gjør det i fagene, noe som er veldig viktig i 10.

-10 elever stemte for å ha karakterer på viktige prøver og fremføringer osv. Elevene svarte dette fordi de også synes at det er vanskelig å tolke tilbakemeldingene og vite hvor man ligger angjeldende karakterer, men at å få karakterer på alt ikke var nødvendig fordi det skaper press.


No tags yet.
bottom of page