Hva bruker lærere egentlig penger på?!!


HVA BRUKER LÆRERE EGENTLIG PENGER PÅ?!!

Vi har spurt forskjellige lærere om hvor mange kopper kaffe de drikker daglig på skolen. Vi ønsker å finne ut hvor mye penger skolen bruker på kaffe i året. En pose koste 8,8 kr som vil si at de bruker 70664 kr i året på kaffe.

Men hvorfor får ikke elevene kaffe på skolen? Jo, fordi de voksne mener at kaffe ikke er bra for unge mennesker.

 • Antall kopper per person daglig: 2, 3, 2, 0, 3, 9, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 1, 2

 • Gjennomsnittet er 3,14285714

 • Total mengde kopper daglig: 44

 • Totalpris for kaffe årlig:

 • Gjennomsnittstid for kaffe årlig: 573, 571421

 • 47 sekunder på en kaffe.

 • Hver pose veier 500 g.

 • Kaffemaskinen leies.

 • Hver pose koster 8,8 kr.

 • Elevene får ikke kaffe fordi det ikke er bra for dem.

 • De bruker omtrent 70664 kr. på kaffe i året.

Hva vi tenker om at skolen bruker så mye penger på kaffe:

Vi syns det er greit at lærerne drikke så mye kaffe som de gjør. Da holder de seg våkne og aktive i timene slik at elevenes opplæring ikke blir ødelagt av trøtte og slitne lærere. Men det hadde vært fint om vi også fikk kaffe.


No tags yet.