top of page

Hva bruker lærere egentlig penger på?!!


HVA BRUKER LÆRERE EGENTLIG PENGER PÅ?!!

Vi har spurt forskjellige lærere om hvor mange kopper kaffe de drikker daglig på skolen. Vi ønsker å finne ut hvor mye penger skolen bruker på kaffe i året. En pose koste 8,8 kr som vil si at de bruker 70664 kr i året på kaffe.

Men hvorfor får ikke elevene kaffe på skolen? Jo, fordi de voksne mener at kaffe ikke er bra for unge mennesker.

 • Antall kopper per person daglig: 2, 3, 2, 0, 3, 9, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 1, 2

 • Gjennomsnittet er 3,14285714

 • Total mengde kopper daglig: 44

 • Totalpris for kaffe årlig:

 • Gjennomsnittstid for kaffe årlig: 573, 571421

 • 47 sekunder på en kaffe.

 • Hver pose veier 500 g.

 • Kaffemaskinen leies.

 • Hver pose koster 8,8 kr.

 • Elevene får ikke kaffe fordi det ikke er bra for dem.

 • De bruker omtrent 70664 kr. på kaffe i året.

Hva vi tenker om at skolen bruker så mye penger på kaffe:

Vi syns det er greit at lærerne drikke så mye kaffe som de gjør. Da holder de seg våkne og aktive i timene slik at elevenes opplæring ikke blir ødelagt av trøtte og slitne lærere. Men det hadde vært fint om vi også fikk kaffe.


No tags yet.
bottom of page