top of page

Hvilke språk vil elever egentlig lære seg?


Det er mange elever med forskjellige interesser, men i fremmedspråk får man bare mulighet å velge mellom noen få. Her på storetveit kan man velge mellom spansk, tysk, fransk og engelsk. Vi er nysgjerrige på hva elever egentlig vil lære, så vi bestemte oss for å lage en spørreundersøkelse. Vi spurte en klasse med rundt 30 elever i fra 9. klasse.

Her er resultatet av språkene de forskjellige elevene valgte. Som du ser var spansk, italiensk og svensk de mest populære blant de vi spurte. Det var 10 forskjellige språk, som ble nevnt.

Vi har spurt elever på Storetveit så det er godt mulig at det er andre ting som er populært på andre skoler.

Man skulle kanskje trodd at de fleste ikke forventet at Gresk og Finsk kom opp på listen. Men det var ikke overraskende at spansk ble valgt av så mange.

Her er resultatene vi fikk:

Spansk: 8

Italiensk: 6

Svensk. 5

Fransk: 3

Gresk: 3

Finsk: 3

Dansk: 2

Kinesisk: 2

Japansk: 1

Tysk: 1


No tags yet.
bottom of page