top of page

Intervju av nye elever på Storetveit skole, svaret vil forbløffe deg.


Vi intervjuet Alexander fra 8B og spurte han om hva han syntes om den nye skolen sin.

“Jeg liker den nye skolen min veldig godt, fordi her kan vi bruke mobilen i friminuttene,” sier han,“jeg liker også den nye klassen min, fordi jeg kjenner mange i den fra før av.”

“Men jeg liker ikke at vi har karakterer og så mange prøver.” Alexander gikk på Bønes skole, men han syntes at Storetveit er bedre.

Når vi spurte han hva han likte best med Bønes, svarte han at miljøet der var veldig bra.

Vi spurte Alex fra 8D om hva han syntes om den nye skolen.

Han sa at skolemiljøet er veldig bra, og han var fornøyd med den nye klassen sin. “Jeg liker at vi har Chromebook og jeg liker at vi slutter 12.45 på mandager og tirsdager. Jeg synes at det er altfor lite å gjøre i friminuttene, fordi alle sitter bare å glor på telefonene sine. Da blir ingen med å spille fotball!” Alex mener at det burde være mobilfri skole.


No tags yet.
bottom of page