top of page

Vi bør har karakterer fra 9-ende!


Gjør karakterer noe med oss, forandrer vi oss, tenker vi mer eller mindre på skolen?

“Jeg synes det er dumt at vi ikke får karakterer fordi da vet man aldri hvor man ligger i alle fag”, sier en 9-ende klasse elev på storetveit skole, og det er jeg helt enig i. Det er ofte vanskelig å vite hvor flink man er på skolen når man aldri får en tilbakemelding eller en vurdering.

F.eks da jeg gikk mitt første halvår her på Storetveit trodde jeg at jeg var helt utrolig god i spansk og skulle få en sekser. Så i slutten roet jeg kraftig ned med leksene og det skulle jeg nok ikke ha gjort. For når jeg så at eg kun fikk en firer i stedet for en sekser i spansk ble jeg helt sjokket og demotivert.


Karakterer kan også være en motivasjon for mange elever, at de føler at sist prøve fikk jeg kun en firer på, nå skal jeg jobbe for å få en femmer neste gang. Da kan man sette seg mål underveis som man jobber mot hele tiden, og blir minnet på når læreren setter karakter på deg til prøver.

Det er jo også slik at de karakterene vi får her på Storetveit kan ha mye å si på hvilken videregående skole man kommer inn på. De som satser på Amalie skram eller Nordahl Grieg må ha et rimelig bra snitt for å komme dit. Og hvis det er slik at du kommer inn på Amalie skram kommer det nok til å være veldig sjokkerende å få karakterer på hver prøve og bli vurdert hele tiden. Men hvis vi begynner med karakterer fra 9-ende er vi mye mer forberedt til vgs(?)

Men det er også elever som synes at man burde beherske frykten og få karakterer helt fra åttende. “Det er mye bedre å bare hoppe i det” sier en 9-klasse elev. Det vil nok først være ganske rart å bli vurdert flere ganger hver termin. “Det er ok men, vi får jo ikke prøvd oss helt sånn at vi er klar for neste prøve” sier en gutt på 8-ende trinn som synes at det er like greit å begynne med karakterer fra første året på Storetveit.

Det er også slik at hvis man blir mer vant til noe blir det mindre og mindre skummelt for hver gang. Det er også slik med karakterer, hvis man føler at nå fikk jeg en dårlig karakter er det alltid beroligende å tenke at dette er ikke den endelig karakteren man får og her er det bare å fortsette å jobbe.

Du kan sette deg nye mål og alltid ha noe å jobbe mot men, hvis man kun får to karakterer i året er det så lett å tenke at denne karakteren aldri vil forbedre seg.

Personlig skulle jeg ønske vi kunne startet med karakterer fra 9-ende for å være forberedt på videregående


No tags yet.
bottom of page