top of page

Tror du de trives her på ordentlig?


Et nytt skoleår er i gang og nye elever har begynt på Storetveit skole. Vi i redaksjonen ville derfor spørre de nye 8. klassingene om hvordan det har vært å begynne på en helt ny skole og gå fra å være eldst til yngst på skolen. Vi stilte fem spørsmål, og tok ut tre elever fra hver klasse.

Av de elevene vi spurte sa stort sett alle at de syntes det var veldig positivt med mobil, og det faktum at de kan bruke chromebook i timene. Noe de også syntes er veldig positivt er dette med nye venner og lærere. Vi i redaksjonen husker selv at også dette var noe vi gledet oss veldig til. En av de tingene de syntes var litt negativt, var dette med karakterer. Det er jo også noe mange gruer seg litt til og ikke synes er en veldig positiv. Vi på Storetveit skole har jo en litt annen karakter ordning enn andre skoler, men det synes de nye 8ende klassingene er en veldig bra ting. Det gjør at de ikke blir så stresset, og ikke bare tenker på skole hele tiden- sier de. Friminuttene endrer seg også når du begynner på ungdomsskolen, de blir jo litt mindre med du får flere hver dag. De syntes det var en veldig bra ting at de har friminutt etter hver time, da får de en liten “pustepause”.

Alt i alt så er de fornøyde med starten på det nye skoleåret og de ser frem til å bli kjent med enda flere elever og lærere. De ser også frem til å få masse karakterer, noen de blir fornøyde med og andre de ikke blir fullt så fornøyde med.

Laget av Helle, Athene, Hanne Charlotte, Johanna.


No tags yet.
bottom of page