top of page

Den nye timeplanen - Bra eller dårlig?


Dette skoleåret har vi fått ny timeplan for skoledagene. Vi slutter tidligere, men de korte skoledagene fører også til mindre friminutt og mindre spisetid. Til tross for dobbelttimer uten pause, synes vi dette er et bra tiltak. Her kan du lese hvorfor.

Noen av intervjuobjektene våre mente at den nye timeplanen førte med seg noen negative ting. Blant annet mente de at lite friminutt kunne føre til mer uro i timene. “Dobbelttimer gjør at vi ikke klarer å følge like godt med i timene.”, sa en av våre medelever. Vi mener derimot at disse dobbelttimene ikke er så ille.

Et av argumentene som har blitt brukt mot denne timeplanen er at det blir dårlig luft i klasserommene når det er så lange timer. Dette problemet kan enkelt løses ved å åpne vinduene og døren i klasserommet. Elevene kan også gå ut i friminuttene istedenfor å være inne i gangene, for å få i seg frisk luft før timene.

Noen andre av intervjuobjektene våre sa at de mente det var for lite spisetid. Vi er enig i dette, fordi vi i år har enda mindre spisetid enn de minimale 15 minuttene vi hadde i fjor. I år har spisetiden blitt forkortet med 5 min.

Likevel synes vi det er mye positivt med den nye timeplanen. Vi slutter mye tidligere enn vi ville gjort hvis vi hadde flere friminutter. Mange elever på Storetveit har fritidsaktiviteter de skal rekke etter skolen. En timeplan der man slutter tidligere hjelper blant annet oss å komme oss hjem og rekke treningen vår uten å stresse. Mange av elevene vil gjerne få gjort lekser, og spise før diverse fritidsaktiviteter, noe denne timeplanen gjør lettere å få til. Alt i alt er vi fornøyd, men vi håper de tillitsvalgte kan gå til ledelsen og forbedre spisetiden.

No tags yet.
bottom of page