top of page

DETTE ER NOE VI MÅ KJEMPE FOR!!


I dag blir den internasjonale kvinnedagen feiret, og det er bra vi fortsatt har den! Gjennom tidene har kvinner blitt undertrykket, og har fortsatt mindre rettigheter enn menn. I noen land blir kvinner tvunget til å bære burka, og mennene kan gå uten noe. I noen land er det lovlig å voldta kvinner. Vi er heldige som bor i et land, som har kommet litt lengre.


I 2016 hadde kvinner en månedslønn som kun utgjorde 86 % av mennenes lønn. Det vil si 14% mindre lønn enn mennene. Kvinner har alltid fått mindre lønn og hatt mindre rettigheter, men i de har lenge kjempet hardt for å få like rettigheter som mennene. Det er mye som har blitt bedre, men noe er fortsatt forskjellig f.eks lønnen.

Det er viktig at kvinner og menn får lik lønn for samme jobb. Og det er ikke bare i Norge at kvinnene får mindre lønn. Norge er faktisk et av de landene som kvinnene har det best i, og det er fortsatt forskjeller! I USA er det stor forskjell på lønnen og i et ressurssvakt land, hender det at kvinner kanskje bare får 10 kroner i uken! Kvinner får ikke skolegang i mange land, og det eneste de får brukt livet sitt til er å jobbe på et kjøkken og rydde huset. Dette er ikke greit, og dette kan ikke fortsette slik!

I mange land blir kvinner undertrykket og bestemt over. Kvinnene har ikke noen rettigheter i fattige Afrikanske eller Asiatiske land, og det må vi sette en stopp for. I land som Zimbabwe og Etiopia har kvinner i flere år kjempet for å få stemmerett og for å ha like mye makt for menn. Og etter en hard kamp har det lønnet seg, og nå har kvinnene stemmerett i både Zimbabwe og Ethiopia. Men vi er ennå ikke i mål, i mange land over hele verden er det forsatt kvinner som ikke har stemmerett, og det m vi gjøre noe med!

I flere byer i Norge går kvinner i lange fakkeltog for å kjempe for kvinner og deres rettigheter. Kvinnedagen har blitt arrangert i over 100 år, og hvert år kommer tusenvis av kvinner for å si hva de vil og mener. Dette må vi fortsette med og kanskje en dag har alle kvinner i hele verden det like bra som oss kvinner i Norge.

Vi kvinner må kjempe sammen om de rettighetene vi fortjener. Alle kvinner har rett til frihet til skolegang. Alle kvinner har rett til å få seg en utdanning. Alle kvinner har rett til å stemme. For hvis ikke vi tror at verden kan bli et bedre sted, vi som bor i et av verdens rikeste land, hvis ikke vi fortsetter og kjempe slik som våre forfedre, hvem skal tro gjøre det da?

No tags yet.
bottom of page