top of page

SPØRSMÅL OG SVAR OM: SØKEN ETTER LIV I UNIVERSET


NASA oppdaget nylig et solsystem som er blitt kalt for TRAPPIST 1. På dette solsystemet er det planeter som ligner veldig på jorda og hvor det kan være mulighet for liv.

Men hvorfor er det så viktig å finne liv på andre planeter? Og hvorfor tenker vi ikke på dette til vanlig?

  1. Er det viktig for forskere å finne liv i universet, og hvorfor?

- Det regnes som et av de viktigste spørsmålene i forskningen, tror jeg. Fordi at liv andre steder vil fortelle oss mye om vårt eget liv, altså livet på jorden. Det vil gi mer kunnskap om livet i universet generelt.

  1. Hvor stor er sjansen for at det finnes noen form for liv i universet? - Det er det ingen som kan gi et helt sikkert svar på i dag. Fordi at det er først i den siste tiden at vi har vært i stand til å oppdage at det er planeter rundt nesten alle stjernene. I dag vet vi at det er helt vanlig at stjerner har planeter rundt seg, men for 20-30 år siden visste vi ikke det. At omtrent alle stjerner har planeter rundt seg, vil si at veldig mange stjerner vil ha planeter som ligner på jorden, i passe avstand til solen rundt seg. Derfor kan det godt være at sannsynligheten er stor, men det tør jeg ikke å gi et svar på.

  2. Hvilke metoder blir brukt til å forske på om det finnes liv i universet?

- Man er nødt til å bruke utrolig sterke mikroskoper som er rettet inn mot enkelt stjerner og nabostjerner. Og så ser man på lyset fra disse nabostjernene, og hvis det går en planet rundt så vil utstrålingen fra stjernen forandre seg litt. Hvis du da har gode instrumenter til å analysere denne endringen kan du regne ut hvor stor planetene er, og hvilken avstand de har til stjernen sin osv.

  1. Vanlige folk tenker ikke så mye på at det skal bli funnet liv i universet, hvorfor tror du at det er slik?

- Jeg tror mange tenker på det innimellom, men de fleste bruker tiden sin på sitt eget liv her. Det er akkurat som at du innimellom leser en god bok eller ser en god film for eksempel, så tenker jo folk på dype spørsmål som meningen med livet og også om det finnes liv andre steder. Jeg tror at alle tenker på det i blant.

  1. Har Universitetet i Bergen gjort store funn når det gjelder søken etter liv i universet?

- Nei, vi på universitetet i Bergen har ikke forskningsgrupper som arbeider med akkurat dette. Den nærmeste forskningsgruppen jeg vet om som jobber med det, er faktisk i København, ikke i Norge engang.

Proffesor Jan Petter Hansen fra Uib, Institutt for fysikk og teknologi har svart på spørsmålene


No tags yet.
bottom of page