top of page

Hva nå, Trump?


De fleste har uten tvil hørt at USA sin neste president vil bli Donald J. Trump. Men det virker som om en del av oss er veldig usikker på politikken hans, og hva han egentlig mener burde bli gjort.

Derfor har jeg satt sammen en kort artikkel om hva som har skjedd etter at ‘The Donald’ ble valgt til lederen av den største supermakten i verden.


Konflikten i Syria har pågått i flere år med opprørsgrupper som kjemper mot myndighetene i den ettpartistaten. USA, og dens allierte har gitt støtte til opprørsgruppene siden 2014, for å hjelpe dem med å slå det urettferdige styret i landet. Samtidig har det vært høy spenning mellom Syria og USA etter dronebombingene fra USA begynte. Men innen de 48 timene etter at Donald Trump ble stemt til president, har Syria formidlet at de ønsker fred med supermakten. Russland har også vist interesse i en langvarig fredsavtale mellom de to stormaktene.

En del motstandere av Donald Trump mener at siden han vant, kommer vi alle til å måtte leve i frykt for vår sikkerhet. Dette sier de samtidig som Hillary Clinton sine supportere driver opprør på gatene i USA, og noen ganger går så langt som å angripe medmennesker på grunn av deres politiske meninger. Trump sine supportere har vist aggressivitet mot andre politikere og deres støttere, men det har vært flere opprør mot Trump etter han ble valgt til president, enn Trump opprør mot Hillary gjennom hele den politiske karrieren hans.

Det sies også at om Trump blir valgt kommer kvinner til å miste jobber i høye posisjoner, og vil bli ‘mindreverdet’ enn menn igjen. Den første kvinnen i amerikansk historie til å lede en presidentkampanje og vinne var Kellyanne Conway.

Trump har sagt mange kontroversielle ting gjennom kampanjen sin, men en del av dette var kun for å skape opprør, og gi seg selv mer oppmerksomhet. Om dette er riktig, er det en fantastisk smart måte å vinne på. Om alt det radikale han har sagt kommer til virkeligheten, kan bare tiden vise. Men du kan nok være trygg på at 3. Verdenskrig ikke er i sikte.


No tags yet.
bottom of page