top of page

Elevene NEKTES å spille fotball


2016/17 skoleåret er det ikke lov å spille fotball på skoleplassen. Vi har spurt noen av elevene og lærerne om hva de synes om dette:

Intervjuer:

Knut Heikki, elevrådleser på Storetveit skole:

Hva synes du om at det ikke er lov med til å spille fotball på skoleplassen?

– Det er vanvittig rart og det er rett og slett idiotisk på høyeste nivå.

Vil du ha det tilbake?

Ja, jeg vil ha det tilbake, det gjør friminuttene mye gøyere og bedre.

Forandrer det friminuttene dine?

– Ja, jeg pleide å spille fotball i friminuttene, men nå sitter jeg bare inne på telefonen og kjeder meg.

Hva tror du grunnen er til at vi ikke få lov er?

– Elever går rundt på plassen og vi kan knuse vinduene på kontorene.

Hva er bedre med plassen enn banen?

– Det er mye bedre sprett på plassen og det tar mye lengre tid å gå fra klasserommene til fotballbanen enn å gå opp til plassen.

Nadia, lærer:

Hva tenker du om at det ikke er lov å spille fotball på skoleplassen?

– Jeg syntes det er helt greit.

Vil du ha det tilbake?

– Nei, kunne ikke tenke meg det.

Tror du det forandrer friminuttene til noen av elevene?

– Ja, det blir flere som bare går rundt på plassen.

Hva tror du grunnen er til at vi ikke får lov er?

– Det er jo det at baller flagrer alle veier og kan treffe elever og vinduer.

Victoria 9ende klassing på Storetveit:

Hva synes du om at det ikke er lov med å spille fotball på skoleplassen?

-Det er dumt fordi folk må gå helt ned til fotballbanen for å spille fotball.

Vil du ha det tilbake?

-Ja, fordi det er gøyere for noen i friminuttene.

Forandrer det friminuttene dine?

–Nei, ikke for meg.

Hva tror du grunnen er til at vi ikke får lov til å spille fotball på plassen?

-Siden det er basket der.

Hva er bedre med plassen enn banen?

-Det er kortere vei, og vi trenger ikke hele banen for å spille en gang i bakken.


No tags yet.
bottom of page