top of page

IKKE LEGG NED SVØMMEBASSENGET PÅ STORETVEIT SKOLE!


IKKE LEGG NED SVØMMEBASSENGET PÅ STORETVEIT SKOLE!

Helt siden svømmehallen på Storetveit skole ble ferdig bygget i 1967, har flere tusen elever lært å svømme, ikke bare Storetveit skole men også andre skoler og svømmeklubber. I Hordaland er det bare 50% av alle 10 åringer som kan svømme 200 m. Dette er altfor dårlig, i forhold til at 80% av danske og svenske 10åringer kan svømme. I Island er hele 97% av 10åringer svømmedyktige. Det er rundt 150 00 elever som ikke kan svømme 200 meter, som 10åring.

Nå har kommunen sagt at de vil legge ned Storetveit sin svømmehall. 04.02.16 hadde alle skolene som bruker svømmehallen en demonstrasjon for å forhindre dette. Wibecke Rathe Sondbø, tillitsvalgt for undanningsforbundet på Storetveit skole, holdt tale. Også elevrådslederen sa noen ord. Medier som blant annet BA kom og mange hadde laget demonstrasjonesplakater. Elevene vist med dette at de står sammen for å beholde svømmehallen. I talen til Wibecke Rathe Sondbø sier hun: «Et liv tap ved drukning, er et for mye! La bassenget ved Storetveit skole leve!».

Hvis bassenget på Storetveit legges ned, foreslår politikerne at skolelever i Bergensområdet drar til ADO-arena. Dette anlegget er mye mer moderne enn Storetveit skole sitt anlegg, men problemet er reisetiden. Det tar tre ganger så lang tid å reise dit. Dette er tid som kunne blitt brukt til undervisning.

En nedleggelse av bassenget på Storetveit, vil bety mindre og dårligere svømme opplæring elever i Bergen!

Det er ennå ikke sikkert om bassenget skal legges ned, men med demonstrasjonen håper alle elvene som bruker bassenget at politikerne bestemmer at man får beholde svømmeundervisningen på Storetveit skole.


No tags yet.
bottom of page